EQ Guitar LSM GB-550A (EQ Guitar không đục thùng)

950.000 

Hướng dẫn lắp đặt EQ tại nhà :

Gọi 0986 931 080
0986 931 080